mikatoikka

Menestyvä metsäbiotalous tehdään maakunnissa

Raportti: Metsäbiotalous turvaa maakuntien taloutta Tapion toteuttamaan ja Suomen Metsäsäätiön rahoittamaan raporttiin on koostettu Tilastokeskuksen aluetilinpidosta saatujen tietojen pohjalta maakunnittaiset metsäbiotalouden tiedot. Tarkastelussa olleet toimialat olivat metsänhoito, puunkorjuu ja keräilytuotteet, metsätalouden palvelut, metsien nettokasvu, puutuotteet sekä massa- ja paperiteollisuus. Metsäbiotalouden arvoketjut maakunnissa -raportti luo tilastotietoihin perustuen kuvan metsäbiotalouden tuotoksesta, arvonlisästä, investoinneista ja työllisistä ja niiden […]

Menestyvä metsäbiotalous tehdään maakunnissa Read More »

Ilmastolain uudistus on käynnissä – kansalaisten näkemyksiä osallistumisesta ja oikeudenmukaisuudesta kerätään verkkokyselyillä

Ilmastolakia uudistetaan parhaillaan. Ympäristöministeriö on avannut 15.10. kaksi verkkokyselyä, joilla kerätään kansalaisten näkemyksiä siitä, millä tavalla osallistuminen, tiedonsaanti ja oikeudenmukainen siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan tulisi huomioida uudessa ilmastolaissa. Lisäksi kerätään tietoa siitä, miten saamelaisten oikeudet tulisi kirjata ilmastolakiin. Linkki ilmastolain uudistuksen verkkokyselyyn

Ilmastolain uudistus on käynnissä – kansalaisten näkemyksiä osallistumisesta ja oikeudenmukaisuudesta kerätään verkkokyselyillä Read More »

Metsäteollisuuden lupa- ja valvontapäivät 2020

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen metsäteollisuuden erikoistumisryhmä järjestää metsäteollisuuden lupa- ja valvontapäivät  30.9.-1.10.2020 tällä kertaa virtuaaliympäristössä. Metsäteollisuuden lupa- ja valvontapäivät järjestetään joka toinen vuosi. Tänä vuonna tilaisuuden pääteemoja ovat metsäteollisuuden vesistö- ja ilmastovaikutukset. Tilaisuuden ensimmäinen päivä oli avoin metsäteollisuuden lupa- ja valvontaviranomaisten lisäksi myös alan toiminnanharjoittajille. Toinen päivä on kohdistettu lupa- ja valvontaviranomaisille. Ensimmäisen päivän tilaisuuteen saapui laaja

Metsäteollisuuden lupa- ja valvontapäivät 2020 Read More »