Menestyvä metsäbiotalous tehdään maakunnissa

Raportti: Metsäbiotalous turvaa maakuntien taloutta

Tapion toteuttamaan ja Suomen Metsäsäätiön rahoittamaan raporttiin on koostettu Tilastokeskuksen aluetilinpidosta saatujen tietojen pohjalta maakunnittaiset metsäbiotalouden tiedot. Tarkastelussa olleet toimialat olivat metsänhoito, puunkorjuu ja keräilytuotteet, metsätalouden palvelut, metsien nettokasvu, puutuotteet sekä massa- ja paperiteollisuus. Metsäbiotalouden arvoketjut maakunnissa -raportti luo tilastotietoihin perustuen kuvan metsäbiotalouden tuotoksesta, arvonlisästä, investoinneista ja työllisistä ja niiden kehittymisestä vuosina 2011–2018. Raportti tarjoaa tietoa arvoketjuista myös valtakunnallisesti. Raporttiin on koottu useita metsäbiotalouden yritysesimerkkejä. 

Raportti ja siihen liittyvät dokumentit sekä esitykset löytyvät seuraavasta osoitteesta: