14.8.2020

Toimialojen näkymiä valotetaan viidessä julkaistavassa raportissa

Marras-joulukuussa 2015 ja tammikuussa 2016 julkaistaan jälleen viisi toimialaraporttia ja lisäksi uutena julkaisusarjana pk-toimialabarometrit, joissa tarkastellaan elintarviketeollisuuden, puualan, uusiutuvan energian, matkailun ja liike-elämän palvelujen suhdanteita ja kehitysnäkymiä. Ensimmäisenä julkaistaan teknisen konsultoinnin toimialaraportti ja liike-elämän palvelujen pk-toimialabarometri Helsingissä 20. marraskuuta. Julkaisut tuottavat työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelu ja ELY-keskukset yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön, Tekesin ja Finpron kanssa. […]

Toimialojen näkymiä valotetaan viidessä julkaistavassa raportissa Read More »

Tulevaisuuskoulutusta verkossa

Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteuttaa kansalliselle ennakointiverkostolle kuusi verkossa tapahtuvaa kaikille avointa luentoa. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää verkostoa ennakoinnin ja niissä käytettävien menetelmien uusimpiin virtauksiin ja tutkimustuloksiin. Koulutuksen alustavia aiheita ja luennoitsijoita ovat:1) ”Hybridimenetelmät ennakoinnissa”; professori Petri Tapio2) ”Maailma perintönä – kestävä kehitys. Kulttuurinen tulevaisuusnäkökulma”; FT Katriina Siivonen3) ”Tulevaisuuden energiaratkaisut”; tutkimusjohtaja Jyrki Luukkanen / professori Sirkka Heinonen4)

Tulevaisuuskoulutusta verkossa Read More »

Uusia toimialaraportteja

Työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelu julkaisi marras-joulukuussa toimialaraportteja (tekninen konsultointi, uusiutuva energia, huonekaluteollisuus sekä leipomoteollisuus). Lyhyet tiivistelmät näkymistä: Teknisen konsultoinnin alalla odotettavissa kasvua Teknisen konsultoinnin tulevaisuus vaikuttaa positiiviselta. Toimiala jatkaa kansainvälistymistään. Viimeisten vuosien aikana alan yritykset ovat kokeneet talouden taantuman vaikutukset. Yritykset ovat kuitenkin oppineet suuntaamaan katseensa myös Suomen ulkopuolelle ja alkaneet kilpailla esimerkiksi Euroopan markkinoiden

Uusia toimialaraportteja Read More »

Ruokamatkailu ja digitaalisuus ravitsemispalveluiden kehittämiskohteita

Ravitsemisalan toimialarapotti julkaistiin 22.1. Liikevaihto on ollut laskussa viime vuosina. Yritysten on haettava uusia liiketoiminnan muotoja, jotka vastaavat paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Raportissa esille nousivat mm. Ruokamatkailu on yksi nousevista ilmiöistä. Ruoan ympärille voi rakentaa elämyksellistä matkailutuotetta ja omanlaisella ruokakulttuurilla on mahdollista erottautua Suomalaisten ruokapaikan valintaan vaikuttavat eniten ravintolan sijainti, ruuan laatu, edullinen hintataso, monipuolinen ruokalista

Ruokamatkailu ja digitaalisuus ravitsemispalveluiden kehittämiskohteita Read More »

Kartongin tuotanto kasvoi alkuvuonna yli kahdeksan prosenttia, paperin tuotanto pienentyi

Metsäteollisuus tuotti kartonkia alkuvuonna 830 000 tonnia. Määrä on 8,4 prosenttia enemmän kuin vuoden 2015 tammi–maaliskuussa. Myös sellun ja havusahatavaran tuotanto kasvoi alkuvuonna. Paperin tuotanto sen sijaan jatkoi pienentymistään. Metsäteollisuuden tammi–maaliskuun tuotantolukuja piristi erityisesti kartonki, mutta myös sellun tuotanto kehittyi myönteisesti. Yhtiöt tuottivat sellua alkuvuonna 1,9 miljoonaa tonnia eli 4,1 prosenttia enemmän verrattuna edellisvuoden vastaavaan

Kartongin tuotanto kasvoi alkuvuonna yli kahdeksan prosenttia, paperin tuotanto pienentyi Read More »

Alueet analysoitu yritys- ja elinkeinoelämän näkökulmasta

TEMin julkaisemassa Alueiden vahvuuksien analyysissä on tarkasteltu 18 maakunnan ydinvahvuuksia yritys- ja elinkeinoelämän näkökulmasta. Alueiden vahvuuksien analyysissä on hyödynnetty maakunnissa tehtyä strategia- ja ohjelmatyötä. ​Työn tavoitteena on ollut yhdenmukaisella analyysimallilla kirkastaa maakuntien keskeiset ydinvahvuudet ja suhteelliset kilpailuedut. Lisäksi työn tavoitteena on ollut tuottaa tietoa vahvuuksista suhteessa muihin alueisiin ja kartoittaa yhteistyön mahdollisuuksia muiden alueiden kanssa.

Alueet analysoitu yritys- ja elinkeinoelämän näkökulmasta Read More »

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2017 tammi-kesäkuussa

Tulli, Tilastointi Neljäntoista maakunnan viennin arvo kasvoi alkuvuonna Vuoden 2017 tammi-kesäkuussa Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ulkomaankauppatilastojen ennakollisten tietojen mukaan 29,7 miljardia euroa ja tavaratuonnin arvo 30,5 miljardia euroa. Viennin arvo kasvoi 15 prosenttia ja tuonnin arvo 13 prosenttia vuoden 2016 vastaavasta ajanjaksosta. Maakunnittain tarkasteltuna viennin arvo nousi Tullin ennakollisten tietojen mukaan tammi-kesäkuussa 14 maakunnassa

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2017 tammi-kesäkuussa Read More »

Mitä Suomi tekee puusta 2030?

projektityökurssilaisten teekkariryhmä Siiri Kasurinen, Olivia Kuronen, Hanna Lento ja Joakim Pelto selvitti KAS-ELYn metsäteollisuuden erikoistumisryhmän toimeksiannosta kurssityössään metsäteollisuuden tulevaisuudennäkymiä nykytietämyksen perusteella. Työssä vertailtiin kahta perusskenaariota KAJA 2030 (KAikki JAtkuu ennallaan) sekä MUHO 2030. Reilun kymmenen vuoden päästä, vuonna 2030, voidaan realistisesti odottaa, että Suomen metsäteollisuudessa on tapahtunut paljon muutoksia. Pitkän aikavälin trendi on jo osoittanut,

Mitä Suomi tekee puusta 2030? Read More »

Kaakkois-Suomen metsäteollisuudella positiiviset näkymät keväällä 2019

Työ ja -elinkeinoministeriö julkaisi 18.4.2019 alueelliset kehitysnäkymät keväälle 2019 (tehty ennen Stora Enso Imatran YT-neuvotteluja). Alla koonto Kaakkois-Suomen metsäteollisuutta koskevista osioista. KOUVOLAN SEUTUKUNTA UPM Kymin tehtaaseen on investoitu 2000-luvulla noin miljardi euroa. Investointien myötä tehtaasta tuli yksi Euroopan suurimpia sellutehtaita 870 000 tonnin vuosituotannollaan. Alueen metsä- ja biotalouden näkymät ovat edelleen hyvät. Metsäyhtiö UPM peruskorjaa

Kaakkois-Suomen metsäteollisuudella positiiviset näkymät keväällä 2019 Read More »

Suomi ja suomalainen vientiteollisuus maailman kärkeä ympäristöindikaattorien maavertailussa

Gaia Consulting Oy vertaili Suomen sekä suomalaisen vientiteollisuuden sijoittumista kansainvälisesti erilaisia ympäristövaikutuksia, vallitsevaa ympäristön tilaa ja luonnonvarojen saatavuutta kuvaavia indikaattoreita hyödyntäen. Selvitys toteutettiin pääasiassa OECD-tilastojen perusteella. Selvityksessä tarkastellut teemat olivat 1) energia ja ilmastonmuutos, 2) ilma, 3) luonnonvarat, 4) toimintaympäristö ja 5) kiertotalous. Kun verrataan Suomea EU- ja OECD-maiden keskiarvoihin, on Suomen tulos keskiarvoa parempi

Suomi ja suomalainen vientiteollisuus maailman kärkeä ympäristöindikaattorien maavertailussa Read More »