Kaakkois-Suomen metsäteollisuudella positiiviset näkymät keväällä 2019

Työ ja -elinkeinoministeriö julkaisi 18.4.2019 alueelliset kehitysnäkymät keväälle 2019 (tehty ennen Stora Enso Imatran YT-neuvotteluja). Alla koonto Kaakkois-Suomen metsäteollisuutta koskevista osioista.

KOUVOLAN SEUTUKUNTA

UPM Kymin tehtaaseen on investoitu 2000-luvulla noin miljardi euroa. Investointien myötä tehtaasta tuli yksi Euroopan suurimpia sellutehtaita 870 000 tonnin vuosituotannollaan. Alueen metsä- ja biotalouden näkymät ovat edelleen hyvät. Metsäyhtiö UPM peruskorjaa Kuusankosken vesivoimalan. Uusien turbiinien ja generaattoriyksikköjen myötä voimalaitoksen energiantuotanto kasvaa. Kyseessä on merkittävä, miljoonaluokan investointi. Peruskorjaus aloitetaan tänä vuonna ja se valmistuu vuonna 2022.

KOTKAN-HAMINAN SEUTUKUNTA

Kotkan seudun metsäteollisuus on uudistumassa. Kotkamills kehittää muovittomia kartonkituotteita elintarvikekäyttöön. Elintarvike- ja pakkausteollisuuden tarpei¬siin sopivat kartonkituotteet ovat muovittomia ja täysin kierrätettäviä. Kotkamillsin odotukset alkaneelle vuodelle ovat hyvät kaikilla tuotealoilla. Muovittomille tuotteille on avautumassa lisää markkinoita ympäristösääntelyn myötä, kun esimerkiksi EU on kieltämässä kertakäyttöisiä muovituotteita vuoden 2021 alussa. Kotkamills suunnittelee myös uutta päällystettä, joka on tehty sellunkeiton sivutuotteena syntyvästä ligniinistä. Stora Enson Sunilan tehtailla ligniiniä on valmistettu teollisessa mittakaavassa jo vuodesta 2015, ja 50 000 tonnin vuosituotanto nostaa Stora Enson maailman suurimmaksi ligniinin tuottajaksi. Tehtaalla tehdään jatkuvaa tuotekehitystyötä lingniinin hyödyntämiseksi. Kotkamills harkitsee uuden paperikoneen rakentamista Kotkaan. Kyseessä olisi ensimmäinen paperikoneinvestointi Suomessa 20 vuoden tauon jälkeen. Mahdollisella uudella paperikoneella halutaan varmistaa kyky vastata laminaattipaperin kasvavaan kysyntään. Päätös rakentamisesta venynee ensi syksyyn, tällä hetkellä käydään läpi ympäristövaikutuksia.

UPM:n kaavaileman Kotkan biojalostamon ympäristövaikutusten arviointi on tehty. UPM Kotkan biojalostamossa valmistettaisiin kehittyneitä liikenteen polttoaineita tie-, laiva- ja lentoliikenteen käyttöön useista kestävistä raaka-aineista. Tuotteilla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita myös kemianteollisuudessa. Kotkaan suunnitteilla oleva biojalostamo olisi kooltaan Suomen suurin, ja erittäin iso myös Euroopan mittakaavassa. Sen vuosituotanto olisi viisinkertainen UPM:n jo olemassaolevaan Lappeenrannan biojalostamoon verrattuna. Rakennusvaiheessa biojalostamohankkeen on arvioitu työllistävän noin 1 500 henkilöä. Itse biojalostamo työllistäisi suoraan noin sata henkilöä ja epäsuorasti noin 150. Hankkeen etenemiseen vaikuttavat osaltaan myös kansalliset ja EU:n polttoaineita koskevat päätökset.

IMATRAN SEUTUKUNTA

Metsäyhtiöiden liiketulokset ovat viime aikoina kehittyneet suotuisasti. Kasvun takana ovat sellun hyvä kysyntä ja paperin hinnan nousu. Kokonaisuudessaan paperin kysyntä kuitenkin laskee. Stora Enso käynnistää säästöohjelman, jolla se tavoittelee 120 miljoonan euron vuotuisia kustannussäästöjä. Yritys kaavailee sulkevansa paperikone 6:n Imatralla. Koneen sulkeminen johtaisi korkeintaan 80 henkilötyövuoden supistamiseen ja joidenkin tehtävien uudelleenjärjestelyihin. Paperikone kuuden sulkemisen jälkeen Imatralle jää enää yksi paperikone Tainionkosken tehtaille. Säästötoimista huolimatta Stora Enso investoi 16 miljoonaa euroa Imatran tehtaansa uudistuksiin. Yhtiö uusii tehtaan lipeä- ja öljyvarastosäiliöitä, voimalaitoksen kaasukattiloiden polttimia ja vähentää kuorikattilan typenoksidien päästöjä. Tehtaan neljä kaasukattilaa varustetaan vähäpäästöisillä polttimilla. Yhtiö varautuu investoinneilla tiukentuviin ympäristölupavaatimuksiin ja parantaa kemikaaliturvallisuutta. Investoinnit toteutetaan vuosien 2019 ja 2020 aikana. Lisäksi Stora Enson Imatran kemihierrelaitokseen on käynnissä uuden hiutalekuivaimen asennus, jonka on määrä olla tuotannollisessa toiminnassa alkuvuodesta. Hiutalekuivaimen lisäksi projektissa rakennetaan uusi pulpperilinja ja laajennetaan selluvarastoa. Kyseessä on 42 miljoonan euron projekti.

LAPPEENRANNAN SEUTUKUNTA

Kokonaisuutena bio-, metsä- ja pakkausteollisuudella menee hyvin. Tuotantomäärät ovat kasvussa, metsäteollisuus investoi ja uusiutuu. UPM Kaukaan sellutehtaalla on tehty muutaman vuoden aikana kymmenien miljoonien eurojen investoinnit. Kaukaan biojalostamon biopolttoaineiden menekki on ollut hyvä. Metsä Groupin muutama vuosi sitten Joutsenossa tekemä investointi tuottaa hyvää tulosta. Tehdas siirtyi muutama vuosi sitten polysulfidikeittoon, jolloin puusta saadaan enemmän lujia selluloosakuituja talteen. Sellun kysyntä on kovaa etenkin Aasiassa ja Välimeren alueella. Kuorimon kapasiteetin kasvattamiseen investoidaan noin 30 miljoonaa euroa lisää. Kuorimon laajennustyöt käynnistyvät tänä vuonna ja valmistuu keväällä 2020. Investointi mahdollistaa aiempaa suurempien kuitupuumäärien käsittelyn. Kuorimon laajennuksen jälkeen tehtaan havupuun kuorintakapasiteetti kasvaa kolmanneksella ja mahdollistaa osaltaan sellutuotannon lisäämisen tulevaisuudessa.

Uutinen kokonaisuudessaan TEM:n sivulla linkki.